Στρατηγού Δαγκλή 80
Κάτω Πατήσια Τ.Κ. 11145 Αθήνα
Τηλ. : 210-8547060 , 210-8547221
Fax: 210-8540215
email: info@kronossa.gr