ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

       

Διαθέτουμε πλαστικές δεξαμενές Νερού και Πετρελαίου σε πολλές διαστάσεις και σε όλα τα λίτρα.