ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές πολυκατοικίες.

       

Η αυτόνομη, ποιοτική θέρμανση καθώς και η σωστή κατανομή της σχετικής δαπάνης έχει στις μέρες μας γίνει πλέον αναγκαιότητα.

Για τη μετατροπή των δισωληνίων συστημάτων των πολυκατοικιών η Sontex έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα που βασίζεται σε ηλεκτρονικούς κατανεμητές δαπανών (electronic heat cost allocator) τέταρτης γενιάς HCA556 οι οποίοι τοποθετούνται στα σώματα καλοριφέρ. Κατά τη μετατροπή αντικαθίσταται επίσης και ο άνω διακόπτης του σώματος με θερμοστατική κεφαλή ώστε να ρυθμίζεται η θερμοκρασία αυτόνομα σε επίπεδο δωματίου.

Οι εργασίες τροποποίησης διαρκούν 1-2 ημέρες και περιλαμβάνουν ελάχιστη όχληση.


Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αυξάνει, να ελαττώνει η ακόμα και να κλείνει εντελώς τη θέρμανση σε κάθε χώρο και να χρεώνεται για την πραγματική θερμική ενέργεια που κατανάλωσε. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση, ακριβής και δίκαιη κατανομή της δαπάνης, αποφυγή διαφωνιών μεταξύ των ενοίκων και ανεξαρτησία θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες.


Για την ανάγνωση των μετρήσεων κατανάλωσης και την έκδοση των δαπανών η Sontex διαθέτει όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες ασφαλείς μεθοδολογίες και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.

Έτσι η έκδοση μπορεί να γίνεται απ' ευθείας από τους ενοίκους με τη χρήση ειδικού συγκεντρωτή Supercom 646 και του αντίστοιχου λογισμικού. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα της ασύρματης αποστολής μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS) σε εξουσιοδοτημένες εταιρίες έκδοσης δαπανών ή ακόμα και η άμεση συλλογή από τους κατανεμητές χωρίς τη χρήση συγκεντρωτή.

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά των μετρήσεων γίνεται ασύρματα, εκτός του κτιρίου χωρίς καμία ενόχληση των ενοίκων και σε χρονικά διαστήματα που αυτοί επιλέγουν.
Όλες οι συσκευές Sontex κατασκευάζονται στην Ελβετία και είναι σύμφωνες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αξιοπιστίας.